+420 604 850 420

info@nejlevnejsi-snubaky.cz

X

Odborný poradce

Nevíte si rady? Poraďte se s naším odborníkem.

+420 604 850 420

info@nejlevnejsi-snubaky.cz

Akce briliant           

Briliant dodáváme včetně certifikátu o pravosti kamene 600 Kč/ks.

DVOUBAREVNÉ PRSTENY

 

Pozlacení části prstenu

pravým 14-ti karátovým zlatem

za cenu 900Kč/pár.

Obchodní podmínky

 

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Rostislav Rakušan, IČ: 742 15 337 ,se zabývá výrobou a prodejem stříbrných snubních prstenů. Prodávající je majitelem zlatnické dílny  ve Smržovce, Hlavní 1161 a prostřednictvím e-shopu www.nejlevnejsi-snubaky.cz  pak rozšiřuje své služby o zásilkový prodej stříbrných šperků.

  

Základní údaje

Dodavatel
Zlatnictví - Rostislav Rakušan se sídlem Hlavní 1161, Smržovka 468 51
IČO: 742 15 337
Číslo účtu: 263014017 / 0300
Banka: ČSOB
Telefon: +420 604 850 420, Email: info@nejlevnejsi-snubaky.cz

(dále jen "dodavatel") Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

Objednávka zboží

Nabízené šperky na stránkách www.nejlevnejsi-snubaky.cz  jsou katalogem dodávaného zboží, které na základě objednávky dodavatel zhotovuje na zakázku. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku  až  do zahájení výroby prstenů dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku jednostranně zrušit. Pokud tak učiní, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky zákazníkem po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Tento termín se může prodloužit. O stavu objednávky a jejím zhotovení se může zákazník informovat pomocí dotazu přes náš e-mail (info@nejlevnejsi-snubaky.cz). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník pokud není stanoveno jinak.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit převodem na účet, anebo je možné zaslat zboží na dobírku. Objednávku je rovněž možné provést v provozovně ve Smržovce, Hlavní 1161 a platbu provést v hotovosti.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Rovněž doporučujeme provést kontrolu obsahu zásilky.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal zásilky.

Nevyzvednuté zboží

Pokud si zákazník dobírku nevyzvedne a zboží se vrátí zpět, budeme za opětovné poštovné účtovat 129Kč + manipulační poplatek 200Kč za nevyzvednutou zakázku.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, popřípadě telefonicky. Na emaily odpovídáme zpravidla ihned, nejdéle však do 24 hodin.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad.Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní vady a na vady materiálu. Záruka se nevtahuje na deformace vnější silou, poškození povrchové úpravy vzniklé nesprávným používáním a mechanickým poškozením. Závady vzniklé v důsledku chybně zadaných informací zákazníkem v objednávkovém formuláři se jako důvod reklamace neuznávají.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.nejlevnejsi-snubaky.cz , informuje dodavatele e-mailem ( info@nejlevnejsi-snubaky.cz ) . Zákazník je povinen uvést kontaktní údaje a popsat závadu, pro niž je šperk reklamován.

V případě reklamace nemá zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nejlevnejsi-snubaky.cz .

Brány a vrata Hörmann. Přebalovací pulty pro miminka. Barum rychle a kvalitně.